Fansipan Legend thành phố trên mây
Chạm Tay Vào “Nóc Nhà Đông Dương”- Trải Nghiệm Chỉ Có Ở Fansipan Legend (Fansipan Legend Indochina Summit ) Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn là ngọn núi cao nhất trong ba nước Việt…